Invenire

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

W dniu 05.05.2017 r. podpisaliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego wraz z dostarczeniem oraz obsługą sprzętu do tłumaczenia symultanicznego. Umowa obowiązuje nas do 05.05.2019 r.

Wróć