Invenire

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 12.09.2017 r. podpisaliśmy umowę z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego na usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w ramach realizowanego projektu współpracy rozwojowej nr 313/2017 "Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowego Banku Ukrainy", w ramach programu Polska Pomoc 2017. Umowa obowiązuje nas do 31.12.2017 r.

Wróć