Invenire

Gwarancje jakości

Normy

Posiadamy certyfikaty potwierdzające zgodność naszej pracy z normami:

  • PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie tłumaczeń ustnych, tłumaczeń pisemnych oraz obsługi konferencji;
  • PN-EN 15038: 2006 w zakresie świadczenia usług tłumaczeniowych i usług dodanych oraz zarządzania projektami tłumaczeniowymi

tl_files/magazyn/pliki/pdf.jpg Certyfikat_norma_ISO_9001-2009_PL&EN_20150419.pdf

tl_files/magazyn/pliki/pdf.jpg Certyfikat_norma_PN-EN15038-2006_PL_20130119.pdf


Organizacja

Cały system organizacji Invenire powstawał od lat 90-tych XX wieku jako odpowiedź na następujące pytanie: w jaki sposób zapewnić najwyższą jakość tłumaczenia i obsługi klienta, realizując projekty wykraczające pod względem rozmiarów poza indywidualne kompetencje i kwalifikacje poszczególnych osób.

W konsekwencji systematycznie zdefiniowaliśmy i wdrożyliśmy system naboru i szkolenia, rozwiązania ICT (specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt), wieloetapowy proces tłumaczenia pisemnego obejmujący stuprocentową weryfikację, zasady poufności i bezpieczeństwa informacji.


Proces

Stworzyliśmy dokładnie przemyślany i stale aktualizowany proces roboczy obejmujący m. in. następujące elementy, z których każdy opiera się na ścisłych kryteriach i wskaźnikach poprawności: decyzję o przyjęciu zlecenia, przydział zlecenia konkretnym osobom lub zespołom, wybór i stosowanie materiałów referencyjnych, wymiana informacji z klientem i korzystanie z jego informacji zwrotnych, kontrola jakości na każdym etapie, stałe śledzenie zaawansowania prac i terminów realizacji, ocena ex post.


Biznes

Wiemy, że jakość kosztuje. Dlatego nie zabiegamy o rentowność każdego indywidualnego tłumaczenia, lecz przede wszystkim o jego zgodność z polityką jakości. Liczy się dla nas wynik finansowy w perspektywie długookresowej. Stąd wiemy, że jakość się opłaca.