Invenire

Zasoby ludzkie

Tłumacze i weryfikatorzy

 • Profil
  Nasi tłumacze to absolwenci specjalizacji tłumaczeniowej lingwistyki stosowanej oraz filologii lub osoby posiadające inne wykształcenie, któremu towarzyszy wieloletnie doświadczenie w pracy tłumacza.
 • Nabór
  Stosujemy ścisłą i wypróbowaną procedurę naboru, której celem jest wyselekcjonowanie najlepszych tłumaczy i weryfikatorów oraz wytworzenie trwałych więzi zawodowych miedzy tymi osobami a naszą firmą.
  W razie potrzeby nabór, wraz z cyklem szkoleń, zostaje ukierunkowany na potrzeby konkretnego projektu lub klienta.
 • Szkolenia
  Nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach dotyczących języków specjalistycznych różnych dziedzin oraz w regularnych szkoleniach wewnętrznych. Szkolenia takie organizujemy również we współpracy z klientem.
 • Bezpieczeństwo informacji
  Nasi tłumacze posiadają uprawnienia tłumacza przysięgłego oraz certyfikaty bezpieczeństwa ABW, UE i NATO.


Tłumacze ustni

 • In-house
  Nasi tłumacze wewnętrzni są przypisani do konkretnych klientów, a niekiedy kluczowych osób w organizacji klienta, np. ministra, wiceministrów. W ten sposób zapewniają stałą obsługę tłumaczeniową w oparciu doskonałą znajomość organizacji i dziedziny działalności klienta oraz w ramach znakomitych relacji zawodowych z osobami korzystającymi z tłumaczeń po stronie klienta.
 • Freelance
  Współpracujemy regularnie z czołówką polskich i zagranicznych tłumaczy wyspecjalizowanych w obsłudze najważniejszych instytucji publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej. Większość z nich posiada akredytację UE. Wszyscy mają wieloletnie potwierdzone doświadczenie w obsłudze najbardziej wymagających klientów.
 • Bezpieczeństwo informacji
  Nasi tłumacze posiadają uprawnienia tłumacza przysięgłego oraz certyfikaty bezpieczeństwa ABW, UE i NATO.

 

Zespoły obsługi

Nasi klienci dysponują jedną osobą do kontaktów, której zadaniem jest budowanie kultury i historii obsługi w perspektywie długoterminowej. Nasi menadżerowie dążą do gruntownej znajomości organizacji klienta i jego potrzeb.

Oprócz osób bezpośredniego kontaktu sprawną pracę zespołów tłumaczeniowych i obsługę klienta zapewniają działy: ICT, logistyczny, finansowo-księgowy i prawny.