Invenire

Tłumaczenia pisemne

Definicja (wg PN-EN 15038: 2006)
Przełożenie informacji z języka źródłowego na język docelowy w formie pisemnej wraz ze sprawdzeniem i weryfikacją tekstu.


Języki

Tłumaczymy ze wszystkich języków obcych na język polski i z języka polskiego na wszystkie języki obce, a także z języka obcego na język obcy w większości konfiguracji.


Dziedziny

Dzięki przemyślanej i wypróbowanej metodzie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz stosowania ich w pracy zespołowej wykonujemy tłumaczenia z różnych dziedzin bez dodatkowych kosztów dla klienta z tytułu specjalistycznego charakteru tekstu.

Pozawala nam na to także specjalizacja poszczególnych zespołów tłumaczy (zespół tłumaczeń finansowych, zespół tłumaczeń rolniczych, zespół tłumaczeń prawniczych...).


Usługi dodatkowe

Jako usługi dodatkowe związane z tłumaczeniem pisemnym wykonujemy modyfikację, redakcję, przygotowanie do druku, lokalizację tekstu oraz tłumaczenie ścieżek dialogowych filmów.


Wskazówka dla klienta

Tłumaczenie oraz dowolna usługa powiązana musi być dostosowane do potrzeb i budżetu klienta w odniesieniu do danego konkretnego zlecenia. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy na podstawie swojego doświadczenia pomogą w wyborze najlepszej opcji.