Invenire

Tłumaczenia ustne

Definicja

Przełożenie informacji mówionej z języka źródłowego na język docelowy w formie ustnej – symultaniczne, konsekutywne, towarzyszące.


Tłumaczenia symultaniczne

W takim tłumaczeniu informacja w języku docelowym jest słyszana przez odbiorców tłumaczenia na dany język niemal w tym samym czasie, w którym wypowiada ją mówca w języku źródłowym. W tym celu używa się specjalistycznych urządzeń: mikrofony dla mówców połączone z kabiną tłumaczy, z której dźwięk w języku docelowym płynie do odbiorników (słuchawek) odbiorców (zob. dział obsługa konferencj).

W kabinie pracuje zespół dwóch tłumaczy na jeden język docelowy. Liczba języków praktycznie ograniczona jest jedynie potrzebami klienta: dostępne obecnie rutynowe rozwiązania techniczne pozezwalają na tłumaczenie w 32 dwóch językach jednocześnie (zob. studium przypadku).


Tłumaczenia „szeptane”

Tłumaczenie takie odbywa się najczęściej w sytuacji, gdy odbiorca tłumaczenia uczestniczy w spotkaniu odbywającym się w obcym dla niego języku, na którym nie jest zapewnione tłumaczenie na język tej osoby. Wówczas towarzyszący jej tłumacz szepcze jej do ucha tłumaczenie informacji z sali – to jest metoda tradycyjna. Obecnie wielu naszych klientów preferuje użycie przenośnego sprzętu do tłumaczenia symultanicznego (zob. dział obsługa konferencji), który zapewnia większy komfort zarówno odbiorcy tłumaczenia, jak i tłumacza, a także umożliwia dotarcie tłumaczenia o znakomitej słyszalności do większej liczby odbiorców.

Tłumaczenia konsekutywne

W takim tłumaczeniu informacja w języku docelowym jest słyszana przez odbiorców tłumaczenia na dany język dopiero po zakończeniu wypowiedzi mówcy w języku źródłowym. Czas wypowiedzi dla odbiorcy informacji wydłuża się więc prawie dwukrotnie.

Na ogół stosuje się ten rodzaj tłumaczenie w przypadkach, w których z różnych powodów nie jest pożądane lub możliwe użycie sprzętu do tłumaczenia symultanicznego. Co raz częściej jednak zastępuje się je tłumaczeniem przy użyciu przenośnego sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, co pozwala m.in. na znaczną oszczędność czasu.